Händer i Brevik:


  Bussresa till
Nordiska Trädgårdar
 i Älvsjö
Lördagen den 24 mars

OBS! I år medverkar lokal utställare från Karlsborg. Anna Stenberg, add:design
visar sin idéträdgård!


A
vresa från Bilomarin kl 06:30.
Hemkomst ca kl 20.
Anmälan till Elisabeth tel  070-693 10 56,
Marita tel 070-262 18 65
eller Roland tel 070-868 15 20
senast den 11 mars.
Anmälan är bindande.
Pris 525 kr /pers inkl entré och fika på resan,
som sätts in på
föreningens bankgiro 5513-7525.
Ange namn på deltagare


                  ******

       Motionsgympa fortsätter
på tisdagar kl 19:00
 i Breviks Församlingshem.
 
Deltagaravgift 20 kr/person/gång
.

 

 

 

 

 

 

 

Breviks Camping
finns på Facebook