Breviks Bygdegård

 

Sommaraktiviteter i Bygdegårdsföreningen

Föreningen har haft sitt årsmöte. Den nya styrelsen ser ut så här:

 
Ordförande: Elisabeth Svane
Kassör: Lars Henrysson
Sekreterare: Marita Käll-Karlsson
Ledamöter: Johan Hult, Per Törnqvist
Ersättare: Per-Olof Andersson, Hanna Kämmlein
Webb-redaktör: Martin Kihlström
 
  • Midsommarfirande

Ett lyckat midsommarfirande har genomförts. Ett stort tack till alla som hjälpte till.

Midsommarfirande 2019

  • Renovering av Bygdegården

Renoveringsarbete fortsätter under sommaren under ledning av Niklas Karlsson. Målsättning denna sommar är att få ny isolering och panel på framsidan. Vi kan behöva fler frivilliga som kan hjälpa till med att måla, snickra, städa och fixa fika mm. Anmäl till Marita, tel enl ovan! Tidpunkter planeras efter väder och arbetslagets uppgifter. Kvällar och helger under sommaren.

Varmt välkomna till våra aktiviteter!                                     

-Styrelsen

 


 

Är du inte medlem?
Detta blir du genom att betala årsavgiften för 2019 till Bankgiro 5513-7525. Enskild 50 kr, Familj 100 kr.
Ange vilka familjemedlemmar som är med på inbetalningskortet.

Vill du ha Bygdegårdsbladet via e-post? Anmäl din e-postadress till sekreterare på adress: 422marita@gmail.com
 

  Dagens lunch,
Golfklubben

– alla dagar till och med september.

         


Breviks Camping
finns på Facebook