Breviks Bygdegård

 

Höstaktiviteter i Bygdegårdsföreningen

 • After Älg / Oktoberfest!
  Som vanligt inbjuds till detta unika evenemang lördagen i första älgjaktsveckan! Detta år infaller det den 19 okt kl 19:00.
  Vi spisar korv och dricka. Våra lokala förmågor bjuder på sedvanligt kulturellt inslag! Anmälan senast onsdag 9 okt till Elisabeth, tel 070-693 10 56 eller Marita, tel 070-262 18
  65. Skicka gärna ett SMS! Entré: 50:- /pers inkl en korv och en dricka samt kaffe o kaka. Blir du inte mätt finns mer
  att köpa!
 • Stickkaféet har startat för hösten. Vi träffas måndagskvällar under
  jämna veckor. Kolla med Elisabeth var vi är nästa gång!
 • Gympan har också startat. Varje tisdag kl 19:00 i Församlingshemmet.
 • Ljusstöpning!
  Vi träffas i Församlingshemmet den 26 oktober kl 10:00. Anmälan till Elisabeth senast den 21 okt. Du betalar för material. Ta med egen lunch, fika finns!
 • Julpyssel!
  Vi träffas i Bygdegården den 30 nov kl 10:00. Under ledning av Monica Käll binder vi kransar och klär julbocken med granris. Ta med stommar och pynt om du har! Enkel lunch till jälvkostnadspris, fika finns! Anmälan senast 24 nov till Elisabeth eller Marita. Tel enl ovan. Begränsat deltagarantal! Först till kvarn gäller!

Renovering av Bygdegården
Renoveringsarbetet har pågått under sommaren under ledning av Niklas Karlsson. Målsättning denna sommar var att få ny isolering och panel på framsidan på plats. Målet är i skrivande stund på väg att uppfyllas! Vi tackar alla som hjälpt till! På grund av renoveringen har tyvärr några arrangemang, bla After Work, fått ställas in. En grupp har också tillsatts för att ta fram förslag på framtida uppvärmning i Bygdegården.

Hemsidan
Föreningen har nu en egen hemsida, Brevik.nu. Där kommer senaste numret av Bygdegårdsbladet och annan information från föreningen att finnas. Bygdens företagare har också erbjudits en annonsplats mot en mindre ersättning. Tanken är att skapa en anslagstavla för Breviksbygden. Har du inte svarat; hör av dej! Vår Webb-redaktör Martin når du på e-post enl nedan.


Varmt välkomna till våra aktiviteter!                                     

-Styrelsen

Nuvarande styrelse:

 
Ordförande: Elisabeth Svane
Kassör: Lars Henrysson
Sekreterare: Marita Käll-Karlsson
Ledamöter: Johan Hult, Per Törnqvist
Ersättare: Per-Olof Andersson, Hanna Kämmlein
Webb-redaktör: Martin Kihlström
 
 


 

Är du inte medlem?
Detta blir du genom att betala årsavgiften för 2019 till Bankgiro 5513-7525. Enskild 50 kr, Familj 100 kr.
Ange vilka familjemedlemmar som är med på inbetalningskortet.

Vill du ha Bygdegårdsbladet via e-post? Anmäl din e-postadress till sekreterare på adress: 422marita@gmail.com